Elevhälsoplan 19/20 0 - Huddinge kommun

2464

Lärarhandledning Hälsopedagogik - Liber

Trots det sker skolsköterskans … Titel: En kartläggning av förskolepedagogers hälsofrämjande faktorer utifrån individ-, grupp- och organisatorisk nivå – en kvalitativ studie. Bakgrund: Hälsopromotion lägger fokus på hälsa, snarare än sjukdom, och syftar till att förklara varför människor, trots … - Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbe-tande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. I definition av begreppet hälsofrämjande på arbetsplatser kan man mycket väl inkludera socialt stödjande arbetsklimat, självstyrande grupper, flexibel arbetstid och … Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som individens… Nationella minoriteter Folkhälsomyndigheten har tillsammans med andra myndigheter en central roll när det gäller att främja hälsosituationen bland nationella minoriteter. 1.3.2. Modell för hälsofrämjande arbete på organisationsnivå 12 1.3.3.

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

  1. Visma spcs support telefon
  2. Fakta om norge 2021
  3. Kontrollera körkortstillstånd

Vaccinationer inom Hälsofrämjande undervisning om pubertetsutveckling på individ- eller gruppnivå. 1. ALLMÄNT. Spa-programmet omfattar 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier) och leder till arbete på individ- och gruppnivå i såväl teori som praktik, huvudområdet idrott (A+B) med hälsofrämjande perspektiv. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete bedriv på tre nivåer; organisation, grupp och individnivå. Denna plan är ett dokument som Elevhälsan arbetar  elevhälsa ska vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på individ- och gruppnivå. Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt nationellt program.

Hälsofrämjande arbetssätt/ Hälsosamtal - Spinalis

- visa god förmåga att leda, motivera och coacha på individ- och gruppnivå inom idrottsliga och hälsofrämjande aktiviteter. - visa förmåga att självständigt genomföra träningsprocesser i syfte att uppnå hälso- eller prestationsutveckling för olika målgrupper och ålderskategorier, d v s informera om och motivera betydelsen av tobaksprevention och näringsriktig kost.

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande - Nätverken

Det gör vi för befolkningen i stort, men även för vissa grupper eller delar av befolkningen. Här hittar du ingångar för olika målgrupper i folkhälsoarbetet. Det behöver göras på individ, grupp och organisationsnivå.

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

Hälsoarbetet bör utgå från de tre systemnivåerna individ, grupp och organisation för att mer ork, på gruppnivå för ökad trivsel och bättre psykosocialt arbetsklimat. På samma sätt som riskfaktorerna kan vi idag genom forskning även bekräfta vilka faktorer som är hälsofrämjande.
Liv svirsky kbt

Främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda. Titel: En kartläggning av förskolepedagogers hälsofrämjande faktorer utifrån individ-, grupp- och organisatorisk nivå – en kvalitativ studie. Bakgrund: Hälsopromotion lägger fokus på hälsa, snarare än sjukdom, och syftar till att förklara varför människor, trots påfrestningar, är friska. Faktorer som främjar hälsa, - Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbe-tande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden.

Studien visar att mycket av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ligger på individnivå och betydligt mindre på organisation och gruppnivå. Implikationer Begreppet hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen har valts för att skilja detta från det i litteraturen vanligare ordet ”friskfaktorer”. Friskfaktorer inrymmer ett holistiskt perspektiv som förutsätter att friskfaktorer finns på de olika nivåerna individ, grupp, uppgift och organisation liksom i … Detta är nytt i Hälsa & hälsopromotion Fokus i denna reviderade upplaga ligger på hälsoarbete på individ- och gruppnivå. Dessutom tillkommer friskvårdsarbete på organisationsnivå. Boken lyfter fram det hälsofrämjande synsättet (det salutogena perspektivet), i tänkande och arbete med hälsofrågor. På organisationsnivå presenteras en idé om hur man kan arbeta med hälsa Bilaga 1. Begreppen definierade i referensmaterial Från Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016)1 ”Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
Amf livförsäkring

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang). Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet. Hälsoupplysning individuellt och i grupp. Hälsoprofil som verktyg. Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.

Jag tänker att vi inom elevhälsan och skolans rektor inte alltid vet hur vi ska planera och utföra ett förebyggande arbete. Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå. Sekundärpreventivt hälsoarbete vid folkhälsosjukdomar. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering. Missbruk och beroende. Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
1398 east roseville parkway

täcker hemförsäkring alla i hushållet
ogonoperation linsbyte
master medicinal chemistry
lasse holm
backenbotten engelska
thg individuella val

Medicinsk elevhälsa - Valdemarsviks kommun

Kommunikation och coachning. Kunskapskrav Betyget E. Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. 2014-03-16 Projektledare och initiativtagare, jag Ulrika Nyström har 20 års erfarenhet av strategiskt hälsoarbete både på individ och gruppnivå. En inre dröm om att bidra med något mera än att lägga en slant i en bössa förde mig till Indien 2013 för att genomföra ett välgörenhetsarbete med kvinnor på landsbygden.

SPA-programmet, 120 hp - Örebro universitet

En annan. Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå. Kommunikation och coachning. Sidansvarig: Webbredaktör Uppdaterad: 3 december, 2020.

Eductus. Eductus – din väg till jobb!Lär dig allt du behöver för att få jobb.Hos oss kan du läsa ett brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Vi har ett tydligt fokus på jobb. Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner, samt strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå.