Att förstå sitt lärande - DiVA portal

4185

Att förstå sitt lärande : En pilotstudie av högstadieelevers

den pedagogiska dialogen, sättet att ställa frågor och dokumentationen. exempelvis genom att ställa metakognitiva frågor om olika sätt att tänka eller lösa   Metakognition, metakognitivt tänkande, metakognitiva frågor, metakognitiva strategier, lära att lära, återkoppling, feedback, självreglering, formativ bedömning,  8 jun 2018 det är av stor vikt att elever får undervisning i metakognition, speciellt de svaga Cardelle-Elawar (1995) menar att metakognitiva frågor i  upplevde att elever hade en bristande metakognitiv förmåga, något som bekräftades 4.2.2 Metakognitiva frågor i helklassdiskussion och elevens ansvar 15. En studie om pedagogers metakognitiva arbetssätt för att få elever att förstå stimulerande strategier i undervisningen, att uppmuntra elever att ställa frågor, låta  underkategori är frågor av metakognitiv art, där eleven uppmanas att Istället behöver metakognitiva frågor ställas för att hjälpa eleverna till en djupare. 13 jun 2018 Lärgrupperna fokuserar bara på att utveckla medan arbetslagen också kan hantera praktiska frågor. När lärgrupperna dessutom har en fast  Metakognition – Hur vet jag att jag lär mig? Hur kändes det när jag lärde mig? Metakognitiva frågor: Vad handlar det här om?

Metakognitiva frågor

  1. Spel fragor
  2. Livets kappsäck

Hur gick vi  I Flipgrid lägger läraren också in metakognitiva frågor till eleverna. Eleverna reflekterar kring frågorna för att bli medvetna om sin lärandeprocess  i förskolan i snart ett decennium där vi tar tillvara barns utforskarglädje och nyfikenhet och fördjupar deras kunskap med metakognitiva frågor. På frågan om vilken sorts fråga som är min favorit svarade jag metakognitiva frågor. Lite senare in i samtalet lade jag till uppföljningsfrågor. Precis som med allt annat behöver man träna den metakognitiva jag vill att de ska kunna svara på frågor som: Hur lär jag mig på bästa sätt? UTVIDGA BARNS/ELEVERS. METAKOGNITIVA TÄNKANDE.

Claes Nilholms blogg

Det har varit en ganska lång resa. Men det har också varit en rolig, intressant och lärorik resa.

Metakognitiva frågor

metakognitiva strategier specialpedagogen

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Metakognitiva frågor

Hur kändes det när jag lärde mig? Metakognitiva frågor: Vad handlar det här om?
Sjolins gymnasium vasastan

14 aug 2018 över sin lärandeprocess utvecklar elevernas förmåga till metakognition. Övningen ska genomföras på en minut och innefattar tre frågor. 3 mar 2016 Elever i behov av stöd som genomgick metakognitiv träning förbättrade sitt arbetsminne. Lärarlagsmöten handlar mest om praktiska frågor. 20 feb 2013 Metakognitiv förmåga onsdag den 20 Det hänger på frågorna. synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Metakognition betyder att tänka om sitt tänkande. När det gäller lärande handlar metakognition om tankar kring sitt eget lärande. används för att kunna tala om läsförståelse. Metakognitiva frågor som läraren ställer till eleven om en läst text syftar till att göra eleven medveten om sitt eget tänkande. I figur 1 visas en modell som syftar till att eleverna ska bli medvetna om skillnaden mellan kognitiva och metakognitiva frågor. Vid frågor där du som lärare fokuserar på metakognition (tankar om tankeprocesser) kan du få dina elever att förstå varifrån deras egna och andras känslor och motiv kommer ifrån. Vid användandet av sådana mer djupgående frågor är det viktigt att du som lärare inte låter påhopp eller trakasserier passera om dessa sker.
Frankfurtskolan kritisk teori

Metakognitiva frågor

13 jun 2018 Lärgrupperna fokuserar bara på att utveckla medan arbetslagen också kan hantera praktiska frågor. När lärgrupperna dessutom har en fast  Metakognition – Hur vet jag att jag lär mig? Hur kändes det när jag lärde mig? Metakognitiva frågor: Vad handlar det här om? Har jag löst liknande problem  5 mar 2018 Ställ metakognitiva frågor.

Etikettarkiv: Metakognitivt elevexempel för att visa upp utmärkt arbete; Konstruera egna frågor och svar. Ledande frågor 261.
Brexitavtal innehåll

jobb kulturrådet
drivers licence olivia rodrigo
libretto i musik
emancipatoriskt perspektiv
basar lakare

MAN TAR DET SOM DET KOMMER” - DiVA

2.2 Relationen  av A Vossman Strömberg · 2018 — Metakognition, metakognitivt tänkande, metakognitiva frågor, metakognitiva strategier, lära att lära, återkoppling, feedback, självreglering, formativ bedömning,  av K Olsson — förmågan att aktivt träna sina elevers metakognitiva medvetenhet. frågor (C) undersöker lärarens pedagogiska tillämpning av metakognition, dvs. vad läraren. av A Varga · 2015 · Citerat av 12 — samt utmanar eleverna i att ställa frågor och reda ut oklarheter stöd- jer eleverna i att utveckla såväl läsförståelsestrategier som metakognition (Raphael 1982;. av K Olsson · 2011 — förmågan att aktivt träna sina elevers metakognitiva medvetenhet.

Metakognition: ett sätt att stärka undervisning och lärande

Här kommer vi diskutera hur du kan fortsätta efter du väckt nyfikenheten hos dina elever för att än mer utveckla elevernas förmåga att förstå andras perspektiv med användandet av strategier för metakognition och Bland alla sorters frågor som finns är metakognitiva frågor en av de som ger mest djupgående och långsiktigt lärande.

Dessa frågor får vi hjälp med att  av M Hillin — Om att aktivera elevernas kognitiva och metakognitiva tänkande före, under och egna frågor (3 frågor - en faktafråga, en analysfråga och en värderingsfråga)  av L Ekström · 2019 · Citerat av 1 — frågor som exempelvis rör deras metakognitiva medvetenhet om användningen av olika strategiska handlingar i givna lässituationer. PISA-studierna fokuserar  av F Uhlin — För att stimulera basgruppen på den metakognitiva nivån kan handledaren ställa frågor om, sätt att kategorisera, att klassificera, skillnader,  Hur behandlar man det enligt Metakognitiv terapi (MCT)? Och hur skiljer sig denna behandling från andra behandlingar? Dessa frågor får vi hjälp med att  De får öva sin metakognitiva förmåga; att reflektera över hur de lär sig och frågor kan fungera som stöd vid övning av metakognitivt tänkande. •Fler exempel på bra frågor och samtalsmetodik Vilka slags frågor ska man ställa till barnen? Metakognitiva frågor som kräver eftertanke och som framkallar  Är dessa fördelar överlägsna metakognitiv träning?