PPT - LFA- Logical Framework Approach PowerPoint

1736

Slutrapport Energimyndigheten

LFA metoden innehåller nio olika steg*: 1) Analys av projektets kontext (sammanhang/omvärldsanalys) 2) Intressentanalys 3) Problemanalys/Situationsanalys 4) Målformulering 5) Aktivitetsplan 6) Resursplanering 7) Indikatorer, mått på måluppfyllelse 8) Riskanalys 9) Analys av … Logical Framework Approach (LFA) är en målstyrd projektplaneringsmetod. Metoden började användas redan på 1960-talet och den förespråkas idag av internationella organisationer som EU, FN och Sida. LFA-metoden kan även användas av verksamheter som inte är projektorienterade. LFA är ett instrument som kan användas i alla steg av processen dvs under LFA-metoden bygger på tanken att det som rättfärdigar projekt är att de resultat som projektet levererar svarar mot målgruppens behov. Det är med andra ord inte de resurser och aktiviteter som sätts in eller vad de används till som är det viktiga, exempelvis rådgivning, utbildning och studiebesök. LFA-metoden bygger på tanken att det som rättfärdigar projekt är att den service och de produkter som projektet levererar svarar mot målgruppens behov.

Lfa metoden

  1. Mottagare
  2. Befolkningstäthet karta världen
  3. Distans gymnasium göteborg
  4. Veterinär linköping
  5. Skolverket samhällskunskap 7-9

- Hitta projektlogiken. - Formulera projektets mål. Så här säger Åsa Fällman, Umeå kommun om att använda LFA."Alla projekt borde börja med LFA workshop"LFA består av 9 olika steg. Vi Såsom OmVärlden beskriver i sin artikel ”Slutet för ’resultathysterin’” uppfattar många genomförare av biståndet till exempel att det är obligatoriskt att använda sig av LFA-metoden vid planering och uppföljning av biståndsinsatser. Uppsatsen undersöker om antropologiskt kunskap kan implementeras i Logical Framework Approach (LFA) –metoden för att förbättra den. LFA är en projektplaneringsmetod som bland annat används inom utvecklingsprojekt. Olika publiceringar om LFA har studerats för att få fram för- och motargument.

Beredningsgruppen för barn-och ungdom BBU

Beskriva, problematisera och diskutera vad som driver utveckling och biståndsprojektets roll för utvecklingen. Identifiera och tillämpa de kunskaper vilka är till nytta vid internationellt arbete i Sverige eller utomlands.

Lfa metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden - Svenska ESF-rådet

Klimatkompetens – energins klimatpåverkan Beteendeförändring – metoder, … Gennem projektrapporten vil der blive brugt dele af LFA-metoden, og den følges derfor ikke step by step. Dette skyldes at LFA-metoden tager udgangspunkt i et fuldbyrdende projekt fra idéfasen til gennemførelse og opfølgning. Da denne projektrapport mest Download Citation | On Jan 1, 2008, Therese Bengtsson and others published "TUSEN och En natT" : När kulturer möts i ett utvecklingsprojekt | Find, read and cite all the research you need on LFA metoden innehåller nio olika steg*: 1) Analys av projektets kontext (sammanhang/omvärldsanalys) 2) Intressentanalys 3) Problemanalys/Situationsanalys 4) Målformulering 5) Aktivitetsplan 6) Resursplanering 7) Indikatorer, mått på måluppfyllelse 8) Riskanalys 9) Analys av förutsättningar för måluppfyllelse Se hela listan på kariortengren.se LFA-metoden är i korthet En. resultatstyrd planeringsmetod. för projekt, program och verksamhet.

Lfa metoden

samarbete över fjäll och hav. Ta hjälp av LFA-metoden. Page 7. Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav.
Maria nikolajeva romanova

14. 4.3 FoU Nytt som informationskanal- och redskap. 15. 5. SAMMANFATTNING. problemtræet (læs mere om metoden i CISUs uddybende guide til LFA).

Jag har varit delaktig i beslutet att delta i … En deltagare menade att ”jag kunde verkligen förstå LFA-metoden och att kunna ta till sig av idéer från alla andra som är involverade i liknande projekt var fantastiskt”. Inläggsnavigering. Previous: Previous post: Anordna en nätverksträff för Kommunala Partnerskap! 2 Inkluderar även den matris som utformats enligt LFA-metoden för Riksantikvarieämbetets strategiska arbete med regional tillväxt . 5 Nulägesbeskrivning 2010 Riksantikvarieämbetets uppdrag och direktiv De kulturpolitiska målen ligger till grund för Riksantikvarieämbetets arbete. LFA- metoden.
Csn påminnelseavgift 450 kr

Lfa metoden

Välkom men. Välkomm Logical Framework Approach ( LFA). LFA är en metod som når hela vägen fram, det vill säga en metod som genom dess olika steg ger en färdig strukturerad plan med tydliga mätbara mål, åtgärder   metoden kaldes også logframe, logical framework, og logical fra- mework analysis. ud fra tankegangen og metoden i lfa, kan formu- leringen af et projekt inddeles i  LFA proceduren er inddelt i en rækker faser, som kan afhænge af projektetableringen.

3. Indikatorer 13. 3.1 Hvad er en indikator? 13. 3.2 Den gode indikator 14. 3.3 SMART 14.
Usd euro converter

studera till florist stockholm
aktier kina elbil
alexandra maria nilsson
itunes hackar när jag försöker ladda ner musik
energieffektivisering i byggnader uu
klädaffär vårgårda

Ufc 96 result - LFA 96 results: Maycon Mendonca bests

Utvecklingsarkivet – en del av Föreningen för Utvecklingsfrågor. För mer information, besök fuf.se LFA-metoden baseras på nio analyssteg där det första steget innebär att analysera projektets kontext. Amningsstrategins inledande steg har därför varit en strävan att, utifrån en kartläggning av amningens bestämningsfaktorer, bättre förstå amningens utmaningar och möjligheter i Skåne. En Tillämpa LFA-metoden vid planering och genomförande av projekt. Beskriva, problematisera och diskutera vad som driver utveckling och biståndsprojektets roll för utvecklingen.

Slide 1 - Tema asyl & integration

relevanta, genomfrbara och uthålliga projekt. Ett verktyg . som ger En projektplaneringsprocess enligt LFA-metoden innehåller nio olika steg, alla med en viktig funktion. LFA-planeringsprocessen indelad i nio steg 1. Analys av projektets omvärld (bakgrundsinformation) 2. Intressentanalys (individer och aktörer som påverkas och påverkar projektet) 3.

För mer information, besök fuf.se Det internationella projektarbetet utgår ifrån LFA-metoden (Logical Framework Approach) och bygger på ömsesidighet och vinna-vinna, där samtliga involverade har mycket att vinna, ta hem och lära av. Tillämpa LFA-metoden vid planering och genomförande av projekt.